Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása (2016-02-12 - 2016-03-04)

Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása

Kovács Ágnes méltató beszéde:

 

eNRA Dunaszerdahely 2016 / 2016. 02. 12.

Kortárs Magyar Galéria

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az eNRA, vagyis a Rovás Nemzetközi Alkotóközösség bemutatkozhat a dunaszerdahelyi, illetve a csallóközi közönségnek.

2014-ben ünnepelte létrejöttének 20 éves évfordulóját a kassai székhelyű Rovás Polgári Társulás. 1994-ben három egyetemista alapítása révén, baráti asztaltársaságból nőtte ki magát művészeti társulássá. Ebből az asztaltársaságból ketten azóta már más irányba indultak, de Szabó Ottó festő-grafikusművész, az ötletgazda azóta is a Rovás elnöke és egyben motorja.

A Rovás az egyéni értékrend három alappillérén nyugszik, úgy mint műveltség, elkötelezettség, felelősség. Ezek azok a tartószerkezetek, amelyek erősek a társulás tagjainál, ezekre építkezünk. Ha úgy tekintünk a Rovásra, mint egy szellemi műalkotásra, akkor azt kell mondanom, hogy működése, értékrendszere nem attól függ, hogy hányan tapsolják, sem attól, hogy ki mit gondol róla, hogy ki mit képzel, mit vél vagy feltételez.

A Rovás elsősorban a szabad művészetet és a független kreativitást kívánja preferálni. Szabad művészet alatt a semmivel nem korlátozott, független kreativitást értjük, amely nem bújik el a kortárs művészet kifejezés mögé. A szabad alkotótevékenység számunkra egy képzőművészeti irányzat vagy stílus abszolutizmusától való függetlenséget jelenti.

A Rovás nevét sokszor tévesen a rovásírással hozzák összefüggésbe. Ám csak annyiban van köze ehhez az írásmódhoz, hogy a szervezet neve is a valamire rárótt vagy valamibe belerótt vonalra utal, mint a vizuális művészet legelemibb összetevőjére. 

Az 1994-ben létrejött csoport kulturális és képzőművészeti tevékenységet folytat, célja szellemi értékek létrehozása. Tevékenységével az értelmiséget szólítja meg, mivel ezzel a réteggel bánik a legmostohábban a társadalom. Elsősorban a művészetekre fókuszál, kiemelten a képzőművészetre, az irodalomra, a film- és színművészetre, valamint az intermediális törekvésekre. Szabad alkotótevékenységgel, kiállítások, workshopok és alkotótáborok szervezésével foglalkozik, valamint a képzőművészet, tárgyalkotó művészet, irodalom területén rendezett előadásokkal és szimpóziumokkal, továbbá web-dizájnnal, művészeti logisztikával, újságírással és kiadói tevékenységgel is. Tehetséggondozó programja keretében évente több csoportos és önálló kiállítást, szimpóziumot, workshopot, alkotótábort, továbbképzést és kurzust szervez különböző célcsoportoknak.

A fentebb felsorolt tevékenységek eléréséhez a Rovás Szabadakadémia programjai szolgálnak segítségül. Ezek többirányú tevékenységek. Az egyik közülük a 2004 óta működő, tehát már több mint 10 éves internetes folyóirat, a Rovart (www.rovart.sk), amely magyar–szlovák–angol nyelvű és ISSN kóddal ellátott, s ezáltal szakmédiumnak számít.

A Rovart létrehozása mérföldkőnek számított a Rovás életében, hiszen ennek az internetes médiumnak köszönhetően nagyon sok érdeklődő szerez azóta is tudomást a társulás munkájáról, nem beszélve arról, hogy ez egyfajta névjegye is a Rovásnak. Minden bizonnyal a Rovartnak is köszönhető, hogy a társulás 2010-ben Pro Cultura Hungarica díjat kapott. 2014-ben pedig elnyerte a Kassa Megyei Önkormányzat elnökének plakettjét. Tavaly májusban az Országházban a Rovás Magyar Termék Nagydíjat vehetett át, főképpen a szerkezete miatt, mivel a szervezet önkéntes tevékenységre alapozva profi munkát végez. Nincs fizetett alkalmazottja, és mégis annyi és olyan minőségű programokat tudunk a közönség elé tárni, mint a fizetett alkalmazottal működő intézmények vagy szervezetek.

2010-ben új dimenziók nyíltak a Rovás életében: pályázat útján elnyerte Löffler Béla kassai szobrászművész szülőházát, ahol maradéktalanul megvalósíthatja céljait és elképzeléseit.

Az épületkomplexumban megalakult a Rovás Akadémia. A Kmeť utca (korábban Szent László utca) 34. számú épület lett a szervezet központja, ahol galériát, művészkávézót, műtermeket és lakószobákat alakítottunk ki azért, hogy akár hosszabb időre rezidenseket fogadhassunk, ezzel is biztosítsuk az alkotói szabadságra érkezők hátterét nyitott műhelyek formájában.

A Rovás Akadémia a klasszikus értékeket képviselő képzőművészetet szeretné visszahelyezni arra a magaslatra, ahonnan a digitális médiumok méltatlanul letaszították. Ennek érdekében beindítottuk a Szabadművészeti Esti Iskolát, amelynek keretében az emeleti műteremben festészeti, az eredeti, természetes megvilágítású szobrászműteremben pedig szobrászati képzéseket folytatunk. Elkészült a fotóműterem is, ahol fotográfiai kurzusok, digitális fotó és számítógépes feldolgozás, fotográfiai workshopok és szakmai szemináriumok várják majd az érdeklődőket.

Amikor 2013-ban Kassa Európa Kulturális Fővárosa lett, és a magyar szervezeteket nagy egyetértésben kirekesztették a kulturális támogatásokból, a Rovás BillboardArt néven óriásplakát kiállítást indított. Minden hónapban legalább négy óriásplakáton jelentek meg a Kassára bevezető utak mentén a Rovás által kiírt pályázatnak megfelelt magyar művészek alkotásai. Ez a nagysikerű projekt a Marsteel támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Ám nemcsak a vizuális és iparművészeti tevékenységeket támogatjuk, hanem a kassai magyar felnőtt néptáncoktatásban keletkezett űrt is kitöltjük azzal, hogy 2012 novemberében beindítottuk a Ropás! elnevezésű, havi rendszerességgel jelentkező néptánc iskolánkat. A nagy sikernek örvendő alkalmakat Richtarcsík Mihály koreográfus és felesége, Richtarcsík Zsóka vezetik.

A házban otthonra lelt a TheatRovás kísérleti színműhely, amely a kassai Állami Színház, valamint a kassai Thália Színház kísérletezésre hajlandó színészeivel igyekszik kis költségvetésű, ámde színvonalas előadásokat megvalósítani.

Az évente több mint 300 programot megvalósító Rovás Akadémia a legtöbb programmal dicsekedhet nemcsak Kassán, hanem a megyében is, s a programok között megtalálható a rendszeresen jelentkező a Ringató, a MaNDA Filmklub (a Magyar Nemzeti Digitális Archívum Filmintézettel együttműködve), vagy a magyar nyelvtanfolyam szlovákok részére.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a Rovás három fő pillérre támaszkodik: az első kettő a már fentebb említett Rovart internetes újság, és a valamikori Löffler-házban létrejött Rovás Akadémia, amely egyben a szervezet székháza is.

 

A Rovásnak harmadik erős tartóoszlopa a nyári képzőművészeti táborok, amelyek jócskán átalakultak a szervezet két évtizede alatt. A kezdetben nagy, sokszor 50-60-as létszámú gyermektáborok mára már középiskolás és egyetemista fiatalok számára kerülnek megrendezésre, amelyekben festészeti, grafikai, szobrászati, intermediális és számítógépes képzések, többnapos workshopok szerepelnek. Ez a Rovás Tehetséggondozó programja.

Idén hetedik éve kerülnek megrendnezésre a nemzetközi mestertáboraink: "Értjük egymást – Ne intelegem – Rozumieme si" címmel. E táborok nemzetközi közösségének összetartozási igénye hívta életre 2012-ben az eNRA csoportot, amely a Nemzetközi Rovás Alkotóközösség rövidítése.

A Rovás alkotóközössége a szabad művészetet és a független kreativitást preferálja, amelyet nem befolyásolhatnak az éppen divatos trendek vagy a szaktudás hiánya. Szabad művészet alatt a semmivel nem korlátozott, független kreativitást értjük, mely nem bújik el a „kortárs művészet“ kifejezés mögé, és nem keres magának alibit a szubjektivizmusban. 

A Rovás Alkotótáborok nem olyanok, mint amilyenhez általában szokva van az ember. Nem gyerektábor-jellegűek, nem ifjúsági diáktáborok, nem társadalmi oktatótáborok, nem is tömegrendezvények. Kifejezetten a közös alkotótevékenységről szólnak és az inspiráció-gyűjtésről. A Rovás művészei és tagsága együtt tölti a nyarat, együtt alkotnak és kötetlen vagy tematikailag előre meghatározott beszélgetések formájában gazdagítják egymást. A Rovás előadásai sem a szokott, merev és hosszú monológra építő, távolságtartó és fárasztó rendezvények, szimpóziumaink és oktató programjaik is személyesek, közvetlenek és természetesek. A táborok oktatótevékenysége nem arra épít, hogy megmutassa az érdeklődőnek, hogy hogyan kell kezet, fejet vagy lábat rajzolni, hanem az egyéniségek feltárására és kicsiszolására hivatott. Nem egy globális értékrend alapján a legjobbnak meghatározott mintához hasonlítja a diákot és értékeli a sablon szerint kitűnőnek vagy dicséretesnek vagy jónak…, hanem az egyén belső univerzuma alapján igyekszik kihozni a maximumot belőle és azt csiszolja egyedi szépségűvé. A Rovás tehát nem sablonokat istenít, hanem az isteni egyént segít kialakítani. Ezért van az, hogy nem keresi a választ arra a kérdésre, hogy ki tud jobban rajzolni, hanem arra, hogy ki tudja önmagát a leginkább megvalósítani.

Az alkotótáborainkban résztvevő minden művész célja az, hogy összehozzon egy-egy önálló kiállításra való anyagot. Együtt alkotunk és óhatatlanul befolyásoljuk is egymást. Ehhez az alkotóközösséghez lehet csatlakozni a különböző helyszíneken. Erre a csatlakozásra invitálunk folyamatosan újabb és újabb művészeket, így jött létre egy nemzetközinek mondható, bár zömében mégis magyar alkotóközösség, az eNRA. Alkotótáborinkon részt vehetnek a művészetek szimpatizánsai, de minden résztvevőnek hozzá kell járulnia az esti programokhoz, a táborok résztvevői a közösségben kell, hogy gondolkodjanak.

A táborok helyszíne immár állandósult, s részben kikerült határo(ko)n kívülre is. Így a nyári táborok hagyományosan három részre és helyszínre tagolódnak: erdélyi – torockói és gyimesbükki, magyarországi – tihanyi, valamint hazai – kassai és jabloncai helyszínre.

28 művész állít ki, erdélyi, felvidéki, magyarországi és délvidéki alkotók, mind erős egyéniségek, határozott tehetségek. Olyan művészek tárlata ez, akik számára a szakmai tudás ugyanannyira fontos, mint a művészi érték. Ez a dualizmus jelenti az eNRA egyik erősségét.

Az eNRA ereje épp a sokszínűségében van, az egyéni és a különleges kiemelésében és hangsúlyozásában, a mesterség iránti tiszteletben és a művészi szabadságban. A csoport művészei szabad alkotók, olyanok, akik számára a művészet egyfajta életmódot jelent. Akiket legfeljebb elemezhetnek, de nem korlátozhatnak teoretikusok, akik értéke nem függ attól, hogy beleillenek-e egy-egy koncepcióba vagy sem.

A csoport művészei függetlenek, nem politizálnak. Nem értenek egyet azzal, hogy a művelt fiatal kötelezően liberális kell, hogy legyen, sem azzal, hogy értékes gyümölcs csak az almafa jobb oldalán terem. Nem értenek egyet azzal, hogy néhány művész útkeresését akademizálni kellene, sem azzal, hogy az újmediális kísérletezést abszolut értékként kellene elkönyvelni. Nem csak egy út visz előre, és végülis minden útkeresés pusztán csak lehetőség arra, hogy a művész önmagát megtalálja. Önmagát! És ne egy-egy divatos elképzelést, mint a helyes felismerés útjában álló akadályt.

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

A Rovás folyton-folyvást változik, mert mindig az új követelményekhez igazodik és az új igények szerint áll elő újabb és újabb programokkal.

Sokan kérdezik sokszor értetlenkedve, miért csináljuk mindezt önként, szabadidőnkben, pályázati forrásokra támaszkodva? Azért, hogy sokrétű tevékenységünk által bekapcsolódhassunk Szlovákia és Magyarország művészeti és kulturális életébe, hogy hozzájáruljunk a szlovákiai magyar képzőművészeti élet minőségi átértékeléséhez, hogy közelebb hozzuk a kortárs művészet képviselőit és a művészet iránt rajongók különböző nemzetiségi és korcsoportjait. S végül azért, mert tartozni kell valahová, s együtt erősek lehetünk.

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

Ezennel a kiállítást megnyitom! Köszönöm a figyelmet.

Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása
Értjük egymást! - a Rovás Alkotóközösség kiállítása