Siklósi Szalon (2016-01-15 - 2016-02-05)

Siklósi Szalon

Baky Péter festőművész méltató beszéde:

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves Vendégek, Barátaim!

Szeretettel üdvözlök mindenkit az év, ha minden igaz első kiállításán. Lassan már úgy érzem, hogy hazajárok Dunaszerdahelyre s nem csak az utak sokasodása okán, hanem a kedves, figyelmes vendéglátók okán is! Köszönet érte.

És akkor a hivatalos kezdés!

Angyal Mária művészettörténészt idézem, aki a Siklósi Szalon, alapító tagja is!

„1991, június 7-én Siklóson Kovács Ferenc festőművész műteremavatóján a régióban élő vagy korábban az alkotótelepeken és a villányi szabadtéri szoborparkban, mely nyaranta szintén alkotóműhelyként szolgált, alkotó budapesti, szentendrei művészek találkoztak ahol Bükkösdi Laci „gall kakasa”, a siklósi, villányi borok társaságában működött a „genius loci”! S ebben a számunkra történelmi pillanatban született meg a „maradjunk együtt” gondolata! Aznap este megalakult a Siklósi Szalon!”

Angyal Mária aztán 25 éven keresztül volt motorja, kurátora, utazás szervezője, művészettörténésze a Siklósi Szalonnak!

A Szalon gyökerei azonban még mélyebbre nyúlnak vissza nevezetesen 1967-re Rétfalvy Sándor által létrehozott szimpozionra ahol a későbbi alapító tagok zöme már jelen volt.

Siklós, Villány Pécshez való földrajzi közelsége, természeti adottságai, emberi kvalitásai – mert tudni kell, hogy egy-egy vagy néhány vállalkozó szellemű, áldozatkész, időt, fáradtságot nem kímélő ember munkája nélkül ezen képződmények mint a Szalon is nem jöhetnének létre – eleve determinálják a Siklósi Szalon létrejöttét. Itt meg kell említenem még néhány nevet azzal a kitétellel, hogy a névsor eleve nem teljes, tehát Angyal Mária mellett Bükkösdi Lászlót, Sárkány Györgyöt s nem utolsó sorban természetesen a körünkben lévő Kovács Ferenc festőművészt és azon szponzorokat, élén a Duna –Dráva Cement művekkel, vezetőkkel, vállalkozókkal akik felismerték azt, hogy a művészet pártolásával maradandó értékeket hoznak létre, századokon átívelő, fennmaradó művészeti alkotások létrejöttéhez járulnak hozzá, lesznek tevőlegesen részesei ezen alkotások megszületésének. S ajánlom mindezt az erre fogékony leendő szponzorok figyelmébe! Természetesen nem feledkezhetek el a város mindenkori vezetőinek, a barátoknak, ismerősöknek önzetlen áldozatvállalásáról sem.

Én az elmúlt 4 év tapasztalata okán némi párhuzamot vélek felfedezni a Siklósi Szalon és a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria működésében, működtetése, támogatottsága között s ezért is szorgalmaztam a két város közti kulturális kapcsolatfelvételt a kölcsönös kiállítások létrejöttét, bízva ennek hosszú távú jövőjében!

A Siklósi Szalon elmúlt 25 éve bizonyítja, hogy a Szalon a Magyar Kultúra a Magyar kortárs képző és iparművészet fontos, mára már megkerülhetetlen része! Egy olyan érték, melyet gondosan óvni kell, táplálni kell elsősorban nekünk alkotó művészeknek, munkásságunk, alkotásaink révén, fennmaradásában, lehetőségeinek kiaknázásában.

Részünkről egyértelmű, hogy nekünk alkotóknak minden kiállításra az éppen adódó legjobb munkánkkal kell szerepelnünk így próbálván biztosítani, hogy a fenntartók a támogatók érezzék a késztetést a támogatásra a befogadók a nézők, önök pedig éljenek ezen intellektuális élmény lehetőségével minél többen s minél többször.

Itt nincs értelme s nem is szeretnék az alkotókról egyenként beszélni, kiemelni meg végkép nem szeretnék senkit, a Szalon kiállításai nem erről szólnak! Itt bármelyik műfaj alkotója szakmája legjobbjai közé tartozik, ezért is tagja a Siklósi Szalonnak. Így a kiállítás maga is alkotássá válik.

Vezető művészettörténészek bizonyos köreiben nem sokra becsülik a hasonló kiállításokat, csoportosulásokat. Vegyes, nem egyszintű, nem egy bizonyos koncepció irányába halad, nem egységes s ezért nem elég érdekes!

Ezzel szemben mit lát a befogadó, tehát önök!?

Egy változatos, külön-külön is magas színvonalú műalkotásokat, egy olyan kiállítást ahol a többség talál önmagát gyönyörködtető, gondolkodásba kergető klasszikusnak tekinthető, hagyományos vagy éppen útkereső, a legújabb intellektuális vagy technikai utakat kereső, megtaláló műveket.

Egy rendkívüli korban élünk, egy eklektikus korban, egy rohanó világban ahol 24 óra alatt több minden történik, mint 100 éve 10 év alatt! Így a befogadó is ezerféle módon gondolkodik, lát, ezerféle hatás, hangulat alatt áll, ahogy az alkotó is. Ettől szép vagy éppen riasztó ez a mai világ, ezért jönnek létre ilyen kiállítások is természetesnek tartva persze, hogy ugyanilyen joggal jönnek létre rétegkiállítások egy-egy koncepció mentén!

A két szemlélet együtt képes kiszolgálni a művészetet szerető, értő közönséget.

Én úgy gondolom, hogy a Siklósi Szalon nem akart, akar több lenni, mint amit itt a falakon, a posztamenseken látnak, nem akar nagyobb szeletet a tortából, mint amennyi jár!, de arra igényt tartunk s gondolom végig nézve a termeket, joggal! Ez egy spontán, remek mesterekből létrejött alakulat melyet az évek során értő szemekkel bővítettek az alapítók, egy kiváló, jókedvű művészekből álló társaság mely képes európai szintű produkciót létrehozni s ezt a produkciót ajánlottam ma itt önöknek!

Köszönöm, hogy meghallgattak a kiállítást megnyitom.

Baky Péter

2016-01-14

Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon
Siklósi Szalon