Vermes-villa

Vermes-villa

Bíró Dániel egykori városbíró (1860-1886) cselédeinek (1102. parcellaszámú) házát és annak telkét az 1900-as évek legelején vásárolta meg Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró, aki 1905-re földszintes kúriát építtetett a telken.
Villája 1909-re nyerte el mai formáját, amikor az épületet megnagyobbították és tornyokkal tették szebbé.
A 2. világháborúban előbb a németek, majd az oroszok szállták meg az épületet, teljesen leamortizálva azt.
A Vermes család még a II. világháború után is a villában lakott, majd később el kellett hagyniuk az épületet.
A szocializmus évtizedeiben úttörő otthonként szolgált, majd 1988-2002-ig a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont. 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta és az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött a város egyik legpatinásabb épületébe.
 

 
(Budafai) Vermes család
Pozsony vármegyei régi nemes család, mely magát Buda fia Bethen fiától, Pétertől származtatja. Ő az Ottokár cseh király elleni hadban tüntette ki magát, amiért 1257-ben IV. László király által az udvarnokok sorából nemességre emeltetett. A család 1356-ban szintén kapott királyi megerősítő oklevelet.
Később két ágra szakadt a família: egyik ága Bács, míg a másik Pozsony vármegyébe.
A budafai Vermeseknek számos birtokuk volt, így többek közt Nagybudafán, de Sikabonyban is.
Ismert Vermesek: Zoltán (1868-ban országgyűlési képviselő), Samu (1875-ben Pozsony m. főispánja), illetve a kastélyt építtető Ferenc (főszolgabíró).

 
 
A család címere: a pajzsudvarában kék mezőben arany koronán kivont, aranymarkolatú görbe karddal könyöklő kar látható, míg a pajzson nyugvó sisak koronája fölött, két kiterjesztett fekete sasszárny között hatágú arany csillagon nyugvó, ezüst kereszt ragyog. A pajzsot két oldalról kék-arany, illetve vörös-ezüst takaró díszíti.
 
 
 
 

 

Vermes-villa
Vermes-villa
Vermes-villa
Vermes-villa