Galéria súčasných maďarských umelcov

Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov ´94
Vermesova vila
Gyulu Szabóa 304/2
929 01 Dunajská Streda
 
Účel nadácie: podporovať súčasných maďarských umelcov z celého sveta, ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Žitnoostrovského regiónu spočívajúca v nasledujúcich aktivitách:
a) zhromažďovanie finančných prostriedkov na účte nadácie
b) organizovanie stálych, dočasných a putovných výstav c) podpora činnosti súčasných maďarských umelcov.
 
Pracovníci galérie
 
PaedDr. Iván Péter - správca nadácie
Menyhart László - asistent
Novacsek György - technik
Kotrba Ivett
Volner Erzsébet
 
 
Správna rada nadácie:
A. Szabó László - predseda
Almási Robert - podpredseda
Budahelyi Tibor
Dréher János
Horony Ákos
Huszár László
Ibolya Ildikó
Karaffa Attila
Kováts Albert
Laczkó Ibolya
Mayer Éva
Pogány Gábor
Szakáll Mária