Vermesova vila

Vermesova vila bola donedávna vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Je to secesná vila, ktorej pôvodným vlastníkom bola rodina Vermesovcov. Bola postavená na prelome 19. a 20. stor. Po generálnej rekonštrukcii roku 1988 bola v galérii zahájená výstavná činnosť. Dnes budova slúži ako samostatná galéria sučasných maďarských umelcov.


 
Vermesova vila
Vermesova vila
Vermesova vila
Vermesova vila
Vermesova vila